Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Мэргэшсэн жолоочийн ажлын байрны нээлттэй өдөрлөг болно.

2017 ОНЫ 06 САРЫН 15-НЫ ӨДӨР "Авто тээврийн үндэсний төв"-тэй хамтран мэргэшсэн жолоочийн ажлын байрны нээлттэй өдөрлөгийг зохион байгуулахаар төлөвлөлөө. Та бүхнийг хүрэлцэн ирхийг урьж байна. Мэргэшсэн жолоочийн шалгалтанд хамруулж мэргэшсэн жолоочийн үнэмлэхийг шууд олгохоор боллоо.
2017 оны 06-р сарын 13