Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Салбар нээв

Сэлэнгэ аймагт "Алтан боломж" хөдөлмөр зуучлалын төв нээлтээ хийлээ