Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа нарийн бичгийн сургалтын төгсөгчид чадамжийн шалгалтаа өгч эхэллээ.

2012-2014 оны Засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа "Ажилтай орлоготой Монгол" хөтөлбөрийн хүрээнд "Үндэсний мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэх" хөтөлбөр амжилттай хэрэгжиж байгаа билээ. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд "Алтан боломж" сургалтын төв нарийн бичгийн дарга бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулж байгаа билээ. Сургалт 2014 оны 04 сарын 09 сар хүртэл сургалт, дадлага гэсэн хичээлийн хувиартайгаар явагдаж дууслаа. Сургалтанд хамрагдсан иргэдийг 2 грууппид хувиарлан шалгалтыг авч чадамжийн гэрчилгээ олгохоор боллоо.
2014 оны 09-р сарын 28
Likes

Холбоотой зураг