Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Краны сургалтанд урьж байна.

Бүх төрлийн кран /Авто кран, Гүүрэн кран, Цамхагт кран, Вандан кран, Манипуляторт кран/-ы оператор, оосорлогч дохиочин, Краны бүрэн бүтэн байдал хариуццагч, Кранаар ачаа шилжүүлэх үеийн аюулгүй ажиллагаа хариуцагч, Краны хяналт хариуцагч мэргэжлээр анхан болон давтан сургалтыгтогтмол зохион байгуулж байна. Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчын гарын үсэг, тамга тэмдэгтэй мэргэжлийн үнэмлэх олгоно. Бид таныг сургалтаар чадваржуулж ажлын байранд үнэ төлбөргүй зуучилна. Алдаж болохгүй Алтан боломж
2019 оны 02-р сарын 01
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна