Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

"Хурд" группийн ХАБЭА-н ажилчадад ХАБЭА-н ажилтныг мэргэшүүлэх ахисан түвшний гэрээт сургалт эхэллээ.

"Хурд" группийн ХАБЭА-н албатай байгуулсан ХАБЭА-н сургалт явуулах 2016 оны 11 сарын 25-ны өдрийн 02 тоот гэрээт сургалтууд 217 оны 03 дугаар сарын 11-ний өдрөөс эхлэн бямба ням гаригуудад хичээллэхээр эхэллээ.
Тус сургалтыг ХАБЭА-н ажилтныг мэргэшүүлэх ахисан түвшний сургалтыг нийт 40 цагийн онол 20 цагийн дадлага ажил хийх хөтөлбөрөөр манай төвийн үндсэн багш нар, хөдөлмөр нийгмийн хамгаалалын яамны хөдөлмөрийн харилцааны мэргэжилтэн, улсын мэргэжлийн хяналтын байцаагч, өргөх зөөх тээвэрлэх механизмын улсын байцаагч зэрэг багш нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөлөө.
Сургалтыг хамтран зохион байгуулж байгаа "Хурд" группын хамт олонд баярлалаа.
2017 оны 03-р сарын 14
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна