Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтын сонгон шалгаруулалтанд тэнцлээ.

Монгол улсын хөдөлмөрийн яамнаас хэрэгжүүлж байгаа 5 шинэ хөтөлбөрийн нэг болох "хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, нөхөрлөл хоршоо байгуулах иргэнийг дэмжих хөтөлбөр"-т Аж ахуй эрхлэлтийн сургалтыг өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгохыг хүссэн иргэн, ажил хайгч иргэдийн дунд зохион байгуулахаар тусгасан байдаг. Энэхүү сургалтыг зохион байгуулах аж ахуйн нэгж байгууллагуудын сонгон шалгаруулалтанд манай байгууллага тэнцэж Улаанбаатар хот болон орон нутгуудыын ажил хайгч иргэдэд үнэ төлбөргүйгээр зохион байгуулахаар төлөвлөөд ажиллаж эхэллээ.
2015 оны 05-р сарын 19
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна