Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Сэлэнгэ аймгийн “Эрүүл аюулгүй ажлын байрны төлөө” сарын аяны арга хэмжээнд оролцов.

Аймгийн Засаг даргаас зарлан зохион байгуулж байгаа “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сарын аян”-тай уялдуулан Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн талаархи төрийн бодлого, удирдлага хяналтын тогтолцоо, ажлын байранд тавигдах шаардлага, стандарт, ажлын байрны зохион байгуулалт, ажлын байрны сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөл, үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчин, ажилтан, ажил олгогчийн эрх, үүргийн талаархи хууль эрх зүйн мэдлэг олгох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажлын арга барил, туршлага солилцох сургалтуудыг зохион байгууллаа.
2013 оны 07-р сарын 06
Likes

Холбоотой зураг

Сэтгэгдэл

Одоогоор өгөгдөлгүй байна.
Та нэвтэрсний дараа сэтгэгдэл үлдээнэ үү.