Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар
Хүнд машин механизмын сургалтын бүртгэл хийгдэж байна.
Экскаватор, ковш, дамп, бульдозерын онол, дадлага хосолсон сургалтандаа байнга бүртгэж байна. Онол 7 хоног, Семулятор 7 хоног, Практик дадлага 7 хоног. Сургалтаар чадваржуулж ажлын байранд зуучилна.
Харилцагч байгууллагуудтай хамтран явуулсан сургалт
Нийт 57 үр дүнгээс 41-50 харуулж байна

“Дэлхийн Зөн Монгол” ОУБ, Хэнтий аймгийн МСҮТ-ийн суралцагчид

2013 оны 03-р сарын 19
“Маркетинг, борлуулалт хийх урлаг” сэдэвт сургалт 1 хоногийн 10 цаг. 2013 оны 02 сард...

“Говь” ХК-ийн худалдааны зөвлөхүүд

2013 оны 03-р сарын 19
“Харилцааны соёл” сэдвээр 1 хоногийн 1 цаг. 2013 оны 01 сард...

“Дэлхийн Зөн Монгол” ОУБ, Хэнтий аймгийн МСҮТ-ийн суралцагчид

2013 оны 03-р сарын 19
“Бизнесээ эхлүүл, Бизнесээ хөгжүүл” ОУ-ын хөтөлбөрт сургалт 2 хоногийн 40 цаг. 2013 оны 01 сард...

“Монгол улсын хөдөлмөрийн төв бирж” Хөдөлмөрийн судалгааны институтын ажилтан албан хаагчид:

2013 оны 03-р сарын 19
“Хандлага, байгууллагын соёл, манлайлал, чөлөөт ярилцлага” сэдвээр 3 хоногийн 12 ак.цагийн сургалт. 2013 оны 01 сард...

“Евро Фарм” ХХК-ийн менежерүүд

2013 оны 03-р сарын 19
“Албан хэрэг хөтлөх соёл” сэдвээр 1 хоногийн 3 ак.цагийн сургалт. 2012 оны 12 сард...

Төмөр зам дахь Цагдаагийн хэлтсийн цагдаагийн алба хаагчид

2013 оны 03-р сарын 19
“Иргэний цагдаа” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулсан 20 хоногийн 3 үе шаттай сургалт. 2012 оны 11 сард...

Монгол улсын хөдөлмөрийн төв биржийн нийт ажилтан албан хаагчидад

2013 оны 03-р сарын 19
“Үйлчилгээний ажилчдын хандлага, ёс зүй, стандарт” сэдвээр 10 хоногийн 150 ак.цагийн сургалт. 2012 оны 10 сард...

Улаанбаатар банк

2013 оны 03-р сарын 19
Банкны теллерүүдийн “Үйлчилгээний ажилтнуудын гоо зүй, нүүр будалт” сэдвээр 32 теллерт 2ак.цагийн 1 өдрийн сургалт. 2012 оны 10 сард...

Сүхбаатар дүүргийн ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийн “Хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээ” Үнэгүй сургалт үйлчилгээ. 2-р ээлж

2013 оны 03-р сарын 19
“Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, харилцааны сэтгэл зүй, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр 37 ак.цагийн 5 өдрийн сургалт. 2012.09.04 – 2012.09.08 ...

Сүхбаатар дүүргийн ажил олоход хүндрэлтэй иргэдийн “Хөдөлмөрт бэлтгэх үйлчилгээ” Үнэгүй сургалт үйлчилгээ. 1-р ээлж

2013 оны 03-р сарын 19
“Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, харилцааны сэтгэл зүй, хөдөлмөрийн харилцаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй” сэдвээр 37 ак.цагийн 6 өдрийн сургалт. 2012.08.20 – 2012. 08. 26 ...