Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Оффисийн ажилтан бэлтгэх сургалт

"Алтан боломж"мэргэжлийн сургалтын төв дараах сургалтандаа шинэ элсэлтээ авч байна.АЛДАЖ БОЛОХГҮЙ АЛТАН БОЛОМЖ
2018 оны 10-р сарын 08
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна