Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

"Кашимер холдинг" ХХК-тай хамтран ХАБЭА-н суургалтыг зохион байгууллаа.

2017 оны 07 дугаар сарын 28-ны өдөр "Кашимер холдинг" ХХК-ийн захирлууд, инженерүүд, ХАБЭА-н асуудал хариуцсан ажилтнууд, ерөнхий менежрүүд болон мастеруудад доорх сэдвээр ХАБЭА-н сургалтыг зохион байгууллаа. Үүнд:
1. ХАБЭА-н тухай хууль, дүрэм, журам, стандарт, олон улсын стандарт
2. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй түүнд тавигдах шаардлага
3. Хөдөлмөрийн сөрөг хүчин зүйлийн нөлөөлөл, ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөлийг сайжруулах нь
4. Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах зан үйлийг иргэдэд төлөвшүүлэх
5. Галын аюулгүй байдлын тухай
- Хуулийн тухай ерөнхий ойлголт, зорилго, нэр томъёо, тодорхойлолт
- Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүлээх үүрэг, зайлшгүй хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүд
- Галын тухай ерөнхий ойлголт, ангилал
- Гал унтраах, урьдчилан сэргийлэх тоног төхөөрөмжүүд, тэдгээрийн тавигдах шаардлага
- Галын хорны ангилал, хэрэглэх заавар
- Галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийх, илэрсэн зөрчлийг арилгах
Тус сургалтыг хамтран зохион байгуулсан "Кашимер холдинг" ХХК-ийн хамт олонд ажлын амжилтыг хүсэн ерөөе.
2017 оны 07-р сарын 31
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна