Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

"Эко констракшн" ХХК-тай хамтран ХАБЭА-г сургалт зохион байгууллаа.

2017 оны 04 дүгээр сард "Эко констракшн" ХХК-тай хамтран ХАБЭА-н ажилтныг мэргэшүүлэх сургалтыг нийт 43 инженер техникийн ажилчидад, ӨЗТММ-ийн анхан болон давтан сургалтыг 15 краны оператор болон оосорлогч дохиочин нарт, цахилгаанчин бэлтгэх сургалтанд 1 ажилтан тус тус хамруулж мэргэжлийн үнэмлэх сертификатыг олголоо. сургалтыыг тус компанийн сургалтын танхимд зохион байгуулсан.
2017 оны 07-р сарын 30
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна