Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

Сүхбаатар дүүргийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн сургалт

“Бизнесээ эхлүүл” олон улсын хөтөлбөрт. 5 хоногийн 40 ак.цагийн сургалт. 2012 оны 05 сард
2013 оны 03-р сарын 19
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна