Ажил хайгчдын анкет
   Ажиллахыг хүсч буй газар

“Наран” групп:

“Ажлын байранд хандах хандлага, харилцааны сэтгэл зүй” сэдвээр Бренд барааны худалдааны зөвлөхүүдэд 2 өдрийн 10ак.цагийн сургалт. 2012 оны 08 сард
2013 оны 03-р сарын 19
Likes

Холбоотой зураг

Зураг оруулаагүй байна