Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Редактор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 197
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 13-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 13-р хороо
2013 оны 03-р сарын 28
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.