Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Камер хянагч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 2 үр дүнгээс 1-2 харуулж байна
Код: 148
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 8-р хороо, Ус 15-3-36 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 8-р хороо, Ус 15-3-36 тоот
2013 оны 03-р сарын 26
Код: 55
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ,ЧД 4-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ,ЧД 4-р хороо
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.