Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Жижүүр дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 3 үр дүнгээс 1-3 харуулж байна
Код: 272
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 61
Оршин суугаа хаяг: УБ,СБД,11-р хороо 15- 31тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ,СБД,11-р хороо 15- 31тоот
2013 оны 04-р сарын 02
Код: 235
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 62
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 93
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 58
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 9-р хороо
2013 оны 03-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.