Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Хамгаалагч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 14 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 860
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 616
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 550
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 05-р сарын 01
Код: 525
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 468
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 04-р сарын 19
Код: 449
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 51
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 19
Код: 429
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: СБ-6р баг
Бүртгэлтэй хаяг: СБ-6р баг
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 219
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо 8-163 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо 8-163 тоот
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 184
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 11-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 11-р хороо
2013 оны 03-р сарын 28
Код: 93
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 58
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 9-р хороо
2013 оны 03-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.