Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Манаач дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 6 үр дүнгээс 1-6 харуулж байна
Код: 787
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 67
Оршин суугаа хаяг: 1-ð áàã Öàõèðûí 1-1
Бүртгэлтэй хаяг: 1-ð áàã Öàõèðûí 1-1
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 752
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 13
Код: 719
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 709
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 07
Код: 235
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 62
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 175
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 18-Р ХОРОО
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 18-Р ХОРОО
2013 оны 03-р сарын 27
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.