Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Вэб мастер дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 45
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: СХД,27-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Ховд Дарви сум
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.