Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Сүлжээний оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 3 үр дүнгээс 1-3 харуулж байна
Код: 293
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Хэнтий, Биндэр сум 5-р баг
2013 оны 04-р сарын 03
Код: 45
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: СХД,27-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Ховд Дарви сум
2013 оны 03-р сарын 23
Код: 20
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Өмнөговь аймаг Хонгор сум, жаргалант баг
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.