Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Компьютерийн оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 4 үр дүнгээс 1-4 харуулж байна
Код: 881
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 880
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 830
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 2-р хороо
2013 оны 07-р сарын 02
Код: 426
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг: УБ БЗД 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ БЗД 8-р хороо
2013 оны 04-р сарын 18
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.