Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Хэвлэлийн мастер дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 481
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 5-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.