Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Хэвлэл мэдээлэл дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 80
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 6-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: Арчулуут Цэцэрлаг хот
2013 оны 03-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.