Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Хүнд машин, механизм дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 44 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 796
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: 7-ð áàã Ñýðãýëýí7-108à
Бүртгэлтэй хаяг: 7-ð áàã Ñýðãýëýí7-108à
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 731
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: Төв аймаг, Баянхангай сум, 1-р баг 4-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Төв аймаг, Баянхангай сум, 1-р баг 4-3 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 730
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: ЧД 17-р хороо 662 В
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД 17-р хороо 662 В
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 727
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 726
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Дорнод аймаг 8-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Дорнод аймаг, 8-р баг
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 725
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 724
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 723
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 17-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 17-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 722
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 721
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: Өмнө гвь, Даланзадгад, 6-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 11-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.