Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 3 үр дүнгээс 1-3 харуулж байна
Код: 359
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 45
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 7-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 7-р баг
2013 оны 04-р сарын 11
Код: 212
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
2013 оны 03-р сарын 29
Код: 34
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 13-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 13-р хороо
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.