Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Ангилал B,С,Д,Е дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 16 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 913
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 899
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 15
Код: 884
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 62
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 02
Код: 642
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 535
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 45
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 6 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 6баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 534
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 414
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: ÓÁ, ÁÇÄ, 19-ð õîðîî
Бүртгэлтэй хаяг: ÓÁ, ÁÇÄ, 19-ð õîðîî
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 403
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: Дархан-Уул, Найрамдал 3-17 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан-Уул, Найрамдал 3-17 тоот
2013 оны 04-р сарын 17
Код: 374
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 3-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 3-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Код: 352
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.