Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Ангилал B,С,Д дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 10 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 888
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 887
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 06
Код: 477
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 57
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 6-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 347
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 346
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 307
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 7-Р ХОРОО
2013 оны 04-р сарын 04
Код: 278
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Төв, Жаргалант сум, Өгөөмөр 2-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Төв, Жаргалант сум, Өгөөмөр 2-р баг
2013 оны 04-р сарын 02
Код: 189
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 11-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 11-р хороо
2013 оны 03-р сарын 28
Код: 187
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 6-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 6-р хороо
2013 оны 03-р сарын 28
Код: 43
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: СХД, 21-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: СХД, 21-р хороолол
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.