Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Ангилал B,С дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 24 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 891
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 07
Код: 802
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: 3-ð áàãìàë÷íû 5-43
Бүртгэлтэй хаяг: 3-ð áàã ìàë÷íû5-43
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 732
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: СХД 23-р хороо 7-р гудамж 18 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 23-р хороо 7-р гудамж 18 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 727
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 28-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 721
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: Өмнө гвь, Даланзадгад, 6-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 11-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 714
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: СБД 16-р хороо 11-282 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СБД 16-р хороо 11-282 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 646
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 48
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 20-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 20-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 643
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 21-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 623
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 10-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 10-р хороо
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 569
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 51
Оршин суугаа хаяг: УБ ЧД 7-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ ЧД 7-р хороо
2013 оны 05-р сарын 04
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.