Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Даампийн оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 711
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 1-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ аймаг, Мандал сум, 1-р баг
2013 оны 06-р сарын 11
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.