Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Ангилал B дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 29 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 877
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 876
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 790
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: 8-ð áàã 1-10
Бүртгэлтэй хаяг: 8-ð áàã 1-10
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 725
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 722
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 611
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: БГД, 10-р хороо, зүүн наран
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 10-р хороо, зүүн наран
2013 оны 05-р сарын 25
Код: 543
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 59
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 25
Код: 522
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 23
Код: 521
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 23
Код: 492
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: УБ, ХУД, 19-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ХУД, 19-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.