Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Краны оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 642
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.