Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Автогрейдерийн оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 641
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 10-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 10-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.