Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

жолооч B,C,E дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 372
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 6-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 6-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.