Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Эксковаторын оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 22 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 912
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 737
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: СХД 25-р хороо Хайрхан 6-6тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 25-р хороо Хайрхан 6-6тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 735
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Дундговь аймаг, Адаацаг сум, 4-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Дундговь аймаг, Адаацаг сум Хөх Бүрд баг
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 734
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Дорнод, Хэрлэн сум 6-р баг Буйр 1-4 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД 32 тойрог 510-10
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 733
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад сум, 8-р хороо 1-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Өмнөговь, Даланзадгад сум, 8-р хороо 1-3 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 732
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: СХД 23-р хороо 7-р гудамж 18 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: СХД 23-р хороо 7-р гудамж 18 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 730
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: ЧД 17-р хороо 662 В
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД 17-р хороо 662 В
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 728
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 644
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 26-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 26-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 613
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: БГД, 6-р хороо, 10-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: БГД, 6-р хороо, 10-р хороолол
2013 оны 05-р сарын 25
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.