Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Гинжит бульдозерийн оператор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 210
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 23-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 23-р хороо
2013 оны 03-р сарын 29
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.