Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Ковш дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 8 үр дүнгээс 1-8 харуулж байна
Код: 735
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Дундговь аймаг, Адаацаг сум, 4-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Дундговь аймаг, Адаацаг сум Хөх Бүрд баг
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 734
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Дорнод, Хэрлэн сум 6-р баг Буйр 1-4 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД 32 тойрог 510-10
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 728
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 22-р хороо
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 648
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 22-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 22-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 495
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 478
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 11-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 11-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 358
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 11
Код: 200
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 11-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: Төв аймаг Цээл сум
2013 оны 03-р сарын 28
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.