Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Нисэх жолооч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 1 үр дүнгээс 1-1 харуулж байна.
Код: 110
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 14- хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 14- хороо
2013 оны 03-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.