Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Урлаг, уран сайхан дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 4 үр дүнгээс 1-4 харуулж байна
Код: 544
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 48
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
2013 оны 04-р сарын 25
Код: 229
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, ХУД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ХУД, 2-р хороо
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 197
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 13-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 13-р хороо
2013 оны 03-р сарын 28
Код: 80
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 6-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: Арчулуут Цэцэрлаг хот
2013 оны 03-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.