Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Санхүү, эдийн засаг дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 80 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 914
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2-р баг 1-р байр 9 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ сүхбаатар 2-р баг 1-р байр 9 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 910
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: 1-16-56 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: 1-16-56 тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 909
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: 1-5-63тоот
Бүртгэлтэй хаяг: 1-5-63тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 908
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: наран баг 8-2 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: наран баг 8-2тоот
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 907
Ажиллахыг хүсч буй газар: Орхон
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: 1-3-14тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Дархан 10-р баг 5-3-24
2013 оны 10-р сарын 02
Код: 906
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 33
Оршин суугаа хаяг: Дархан-Уул, 4-22 дүүрэг, т3-18-30
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, Бэлхийн 10-208 тоот
2013 оны 09-р сарын 19
Код: 901
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 16
Код: 896
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 09
Код: 883
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 02
Код: 868
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.