Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Орчуулагч, хөтөч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 17 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 898
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 46
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 15
Код: 795
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: 4-22-16-31
Бүртгэлтэй хаяг: 4-22-16-31
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 793
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 30
Оршин суугаа хаяг: 10-ð áàã 5-18
Бүртгэлтэй хаяг: 10-ð áàã 5-18
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 758
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, СБД, 17-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СБД, 17-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 640
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: УБ, НД, 4-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, НД, 4-р хороо
2013 оны 05-р сарын 31
Код: 625
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 30
Код: 338
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 324
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ, БГД, 10-р хороолол
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БГД, 10-р хороолол
2013 оны 04-р сарын 05
Код: 244
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 9-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 9-р хороо
2013 оны 04-р сарын 01
Код: 153
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 16-р хороолол, 16-р хороо 4 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 16-р хороолол, 16-р хороо 4 тоот
2013 оны 03-р сарын 26
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.