Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Менежер дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 156 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 903
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 22
Код: 870
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 818
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг: 1-ð áàã 1-23à
Бүртгэлтэй хаяг: Íàðàíòîëãîé8-1-23
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 816
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: 16-ðáàã18-22
Бүртгэлтэй хаяг: 16-ð áàã 18-22
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 810
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: 1-ð áàã áàðèëãà÷èä2-18
Бүртгэлтэй хаяг: Áàðèëãà÷èäûí 2-18à
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 783
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 29
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí16-28
Бүртгэлтэй хаяг: Ñýëýíãý Õîíãîðìîðüò
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 762
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 25-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 25-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 560
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Дорнод аймаг хэрлэн сум 8-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Дорнод аймаг Хэрлэн сум 8-р баг
2013 оны 05-р сарын 02
Код: 552
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ СБД 11-хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ СБД 11-хороо
2013 оны 05-р сарын 01
Код: 524
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.