Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Инженер дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 25 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 900
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 65
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 16
Код: 780
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí15-ðáàã18-24
Бүртгэлтэй хаяг: Õºâñãºëòàðèàëàí ñóì
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 779
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг: Äàðõàí7-ðáàã1-3
Бүртгэлтэй хаяг: ÓÁ ÑÁÄ17-ð õîðîî35-471
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 757
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 12-р хороо
2013 оны 06-р сарын 14
Код: 140
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 34
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 21-р хороо 529 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 21-р хороо 529 тоот
2013 оны 05-р сарын 02
Код: 503
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 58
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 492
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: УБ, ХУД, 19-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ХУД, 19-р хороо
2013 оны 04-р сарын 20
Код: 401
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 2-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 2-р баг
2013 оны 04-р сарын 17
Код: 379
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 49
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД, 10-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 10-р хороо
2013 оны 04-р сарын 15
Код: 376
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 6-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 6-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.