Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Баянхонгор дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 302 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 915
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 5-р хэсэг 153 Б
Бүртгэлтэй хаяг: сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 5-р хэсэг 153-Б
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 914
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2-р баг 1-р байр 9 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ сүхбаатар 2-р баг 1-р байр 9 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 913
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5-р баг 5-р хэсэг 085 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 912
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3-р баг Салхит 3-р хэсэг физик эмчилгээний байр 1 тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 911
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: 4-р баг 2-р хэсэг 146-Б тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4-р баг 2-р хэсэг 146-Б тоот
2013 оны 10-р сарын 12
Код: 904
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 22
Код: 903
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 22
Код: 902
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 22
Код: 901
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 16
Код: 900
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 66
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 16
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.