Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Байгаль орчин, ХАА дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 20 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 874
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 742
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 3-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 3-р хороо
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 736
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 441
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 45
Оршин суугаа хаяг: СБ-8р баг
Бүртгэлтэй хаяг: СБ-8р баг
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 425
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 47
Оршин суугаа хаяг: СБ-5р баг
Бүртгэлтэй хаяг: СБ-5р баг
2013 оны 04-р сарын 18
Код: 389
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 12-р хороо
2013 оны 04-р сарын 16
Код: 288
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 13
Код: 354
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 347
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 27
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 8 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 340
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 39
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 2 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.