Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Гүйцэтгэх захирал, албаны дарга дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 3 үр дүнгээс 1-3 харуулж байна
Код: 808
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 37
Оршин суугаа хаяг: ÈÑÃ-9-2à
Бүртгэлтэй хаяг: 13-ð áàã9-2à
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 807
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 32
Оршин суугаа хаяг: 15-ð áàã11-13
Бүртгэлтэй хаяг: 15-ðáàã 11-13
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 368
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 2-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 2-р баг
2013 оны 04-р сарын 14
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.