Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

МСҮТ-ийг төгсөгчид дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 68 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 705
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 704
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 23
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 703
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 23
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 701
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 700
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 699
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 698
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 697
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 696
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Код: 695
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 24
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 04
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.