Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Цахилгаан болон бусад дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 39 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 893
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 46
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 08-р сарын 07
Код: 862
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 53
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 19
Код: 731
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг: Төв аймаг, Баянхангай сум, 1-р баг 4-3 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: Төв аймаг, Баянхангай сум, 1-р баг 4-3 тоот
2013 оны 06-р сарын 12
Код: 713
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 49
Оршин суугаа хаяг: БЗД 2-р хороо, 1-р хэсгийн цэргийн хотхон 2-123 тоот
Бүртгэлтэй хаяг: БЗД 2-р хороо, 1-р хэсгийн цэргийн хотхон 2-123 тоот
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 584
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 56
Оршин суугаа хаяг: БЗД, 18-р хороо,
Бүртгэлтэй хаяг: БЗД, 18-р хороо
2013 оны 05-р сарын 18
Код: 583
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 49
Оршин суугаа хаяг: ЧД, 8-р хороо,
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД, 8-р хороо,
2013 оны 05-р сарын 18
Код: 582
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 25
Оршин суугаа хаяг: ЧД, 18-р хороо, 7-н буудал
Бүртгэлтэй хаяг: ЧД, 18-р хороо, 7-н буудал
2013 оны 05-р сарын 17
Код: 548
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 2-р хороо
2013 оны 04-р сарын 27
Код: 547
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 41
Оршин суугаа хаяг: УБ, БЗД, 27-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, БЗД, 27-р хороо
2013 оны 04-р сарын 27
Код: 541
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 35
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Налайх 2-р хороо
2013 оны 04-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.