Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Туслах ажилтан дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 37 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 878
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 31
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 29
Код: 863
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 19
Код: 858
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 2019
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 855
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 23
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 815
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 710
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 40
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 07
Код: 707
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 07
Код: 531
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 528
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 526
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 50
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 5 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.