Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Харуул хамгаалалт дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 23 үр дүнгээс 1-10 харуулж байна
Код: 860
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 36
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 07-р сарын 08
Код: 787
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 67
Оршин суугаа хаяг: 1-ð áàã Öàõèðûí 1-1
Бүртгэлтэй хаяг: 1-ð áàã Öàõèðûí 1-1
2013 оны 06-р сарын 25
Код: 752
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 44
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 13
Код: 719
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 11
Код: 709
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 06-р сарын 07
Код: 616
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 28
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 05-р сарын 28
Код: 550
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 52
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 05-р сарын 01
Код: 525
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 26
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 4 баг
2013 оны 04-р сарын 24
Код: 468
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 54
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 04-р сарын 19
Код: 449
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 51
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 3 баг
2013 оны 04-р сарын 19
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.