Жагсаалтруу буцах

   Ажил хайгчидын анкет

   Ажиллахыг хүсч буй газар

Үйлчлэгч, хүүхэд асрагч дээр бүртгэгдсэн Анкетны жагсаалт

Нийт 7 үр дүнгээс 1-7 харуулж байна
Код: 817
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 38
Оршин суугаа хаяг: Ìàíãèðò9-3-6
Бүртгэлтэй хаяг: Ìàíãèðò9-3-6
2013 оны 06-р сарын 27
Код: 797
Ажиллахыг хүсч буй газар: Дархан-Уул
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 55
Оршин суугаа хаяг: 7-ð áàã Çóðàãò2-11
Бүртгэлтэй хаяг: 7-ð áàã Çóðàãò 2-11
2013 оны 06-р сарын 26
Код: 398
Ажиллахыг хүсч буй газар: Сэлэнгэ
Хүйс: Эрэгтэй
Нас: 42
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 8-р баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ, Сүхбаатар, 8-р баг
2013 оны 04-р сарын 17
Код: 390
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 51
Оршин суугаа хаяг: УБ, ЧД, 18-р хороо
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, ЧД, 18-р хороо
2013 оны 04-р сарын 16
Код: 348
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
Бүртгэлтэй хаяг: Сэлэнгэ Сүхбаатар 7 баг
2013 оны 04-р сарын 10
Код: 232
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 49
Оршин суугаа хаяг:
Бүртгэлтэй хаяг:
2013 оны 03-р сарын 30
Код: 60
Ажиллахыг хүсч буй газар: Улаанбаатар
Хүйс: Эмэгтэй
Нас: 43
Оршин суугаа хаяг: УБ, СХД,
Бүртгэлтэй хаяг: УБ, СХД, 8-р хороо
2013 оны 03-р сарын 23
Одоогоор өгөгдөлгүй байна.